Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze Představenstva dne 9.9.2021

Zápis ze schůze představenstva konané dne 9.9.2021

Přítomni: Grešák, Syrovátka, Máslová, Kraus, Krausová, Kubicová, Buriánková

Omluveni: Řišica, Šustková

Nepřítomni: 0

 1. Představenstvo bylo informováno o stavu bankovního účtu OS a hospodaření.
 2. Představenstvo bylo informováno o počtu neplatičů za rok 2021 – 09.09.2021, t.č. 5 lékařů evidováni jako „důchodci“, celková částka 2.500,- Kč.

Tyto členy ČLK OS Nový Jičín se snažil pan předseda MUDr. Grešák kontaktovat, neúspěšně. Sekretářka Ing. Žižková informovala, že nikdo z nich nemá platnou Preskripci. 

 1. Předseda informoval představenstvo, že se ve čtvrtek 23.09.2021 uskuteční porada Předsedů OS v Praze v Domě lékařů. MUDr. Grešák se zúčastní.
 2.  Představenstvo bylo informováno, že se ve dnech 4-5.12.2021 (sobota a neděle) v Brně uskuteční Sjezd delegátů. Účastnit se budou všichni delegáti, tj. MUDr. Grešák, MUDr. Máslová, MUDr. Chromek a MUDr. Kalivoda. Sekretářka Ing. Žižková objedná ubytování.
 3. Představenstvo projednalo a odsouhlasilo Žádosti o přijetí za člena: MUDr. K.J., lékař S.D., MUDr. Š. N., MUDr. A. N., lékařka O. B., MUDr. I.M., MUDr. J.J., MUDr. A.A., MUDr. P. R., MUDr. R.P., MUDr. M.C., MUDr. E. A.

dále projednalo Žádosti o vydaní licencí: MUDr. O.N.

a také projednalo Žádosti o vydání preskripcí: MUDr. E.K., MUDr. J.K., MUDr. V.K., MUDr. M.M., MUDr. M.M., MUDr. J.P., MUDr. L.P., MUDr. P.V., MUDr. R.Z.

 1. Představenstvo bylo informováno o přeregistracích z našeho OS – jeden lékař MUDr. M. N., jedna lékařka O.B.(nově přijatá).
 2. Představenstvo odsouhlasilo finanční dar pro dětské oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín ve výši 10.000,- Kč
 3. Představenstvo bylo informováno, že dar na 15. ročník běhu Smetanovými sady ve výši 10.000,- Kč byl již vyplacen (23.8.2021) MUDr. Krausové, která běh organizuje. Běh smetanovými sady se koná 28.9.2021.
 4. Představenstvo se dohodlo, že Výroční shromáždění OS proběhne 21.10.2021 v 17 hodin v prostorách Krajské hygienické stanice. Odborný program zajistí MUDr. Čápová – revmatologie, domlouvá MUDr. Krausová.

Organizaci akce, prostory, raut zajistí sekretářka Ing. Žižková.

 1. Představenstvo navrhlo pro uskutečnění Vánočního koncertu dva termíny 1.12. nebo 8.12. (oba dva dny jsou středa) v prostorách Zámku Nový Jičín s navazujícím rautem v Hotelu Praha. Sekretářka Ing. Žižková zjistí a upřesní datum dle možností Zámku a kontaktuje kapelníka sboru Puellae et Pueri, který na Vánočním koncertě vystoupí.
 2. Poznámky k chodu OS ČLK – bez poznámek.

 

Zapsala Ing. Michaela Žižková, sekretářka OS dne 09.09.2021